De creatieve industrie

Posted on Posted in Creatieve Industrie

Tijdens mijn opleiding tot Vrijetijdsmanager heb ik me verdiept in de creatieve industrie en in de toekomst wil ik me graag ontwikkelen binnen die sector. Maar wat valt er precies binnen de creatieve industrie?

In 2013 heb ik voor Rabobank Amsterdam onderzoek gedaan naar de culturele sector in de stad. Voor mijn onderzoek ben ik op zoek gegaan naar een definitie van de culturele sector en kwam ik uit bij een definitie van de creatieve industrie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2010). Het CBS onderscheidt drie groepen: kunsten en cultureel erfgoed, media- en entertainmentindustrie en creatieve zakelijke dienstverlening.

De creatieve industrie volgens het CBS (2010)

De drie groepen

Het onderscheid binnen de creatieve industrie heeft te maken met het feit waar de middelen vandaan komen. Kunsten en cultureel erfgoed bestaat voornamelijk op basis van publieke middelen. De productie van de andere twee groepen (media- en entertainmentindustrie en creatieve zakelijke dienstverlening) komt vooral op de markt tot stand, grotendeels zonder financiële steun van de overheid.

Deze definitie wordt echter tegengesproken wanneer we kijken naar die van Kennisland (2008). Zij beschrijven de creatieve industrie als het deel van de maatschappij waar bedrijven en ondernemers met winstoogmerk producten en diensten verkopen met een creatieve of culturele component. De culturele sector beschrijven zij als het deel van de maatschappij waar kunst wordt geproduceerd en gepresenteerd zonder winstoogmerk. Waar de culturele sector bij de definitie van het CBS deel uitmaakt van de creatieve industrie, ziet Kennisland dit als twee verschillende sectoren. Daarbij maakt Kennisland een onderscheid tussen enerzijds kunstenaars en culturele instellingen, die vanuit een artistiek motief kunst maken, en anderzijds creatieve ondernemers en bedrijven, die vanuit een economisch motief goederen en diensten met een creatieve component verkopen.

Creativiteit

Verschillende definities, maar ik wil graag refereren naar een artikel van De Correspondent waarin zij schrijven over de gemene deler van al deze definities: creativiteit. Ook al zo’n breed begrip, maar het gaat in essentie om de schepping van originele objecten en ideeën. Creativiteit, met als grondstof innovatie.

Waarom de creatieve industrie wordt gezien als een topsector? Omdat het de meerwaarde van mensenwerk bevat: creatief en vernieuwend zijn.