Een nieuwe generatie

Posted on Posted in Creatieve Industrie, Financiering

De afgelopen jaren zijn er heel wat instellingen en organisaties gesneuveld binnen het culturele veld. De bezuinigingen op cultuur hebben daar een grote invloed op gehad, maar ik vraag me af of er geen creatievere oplossing was.

De culturele sector is sinds de Tweede Wereldoorlog steeds afhankelijker geworden van overheidssubsidiëring. Het doel van de huidige bezuinigingen is om de sector ondernemender te maken en onafhankelijker van subsidie. De oude generatie binnen de sector was vooral heel goed in het systeem van subsidies, maar dat systeem gaat niet meer op.

De balans tussen commerciële en artistieke kunst

Kunstenaars hebben door middel van subsidie in volledige vrijheid kunst kunnen maken, maar het tonen van ondernemerschap binnen de culturele sector brengt een effect met zich mee waarin organisaties en instellingen een balans moeten gaan vinden tussen artistiek en commercieel. Organisaties en instellingen kunnen hun eigen financiers worden, doordat ze de winst van commerciële kunst inzetten voor artistieke kunst. Een ontwikkeling waar de nieuwe generatie mee opgroeit.

Deze ontwikkeling betekent niet het einde voor de oude generatie. Integendeel, er is een groeiende verbinding mogelijk tussen deze twee generaties als ze voor elkaar open staan. Dat er een uitwisseling tot stand komt van kennis en expertise. Met aan de ene kant jarenlange ervaring en aan de andere kant innovatieve ideeën.

Subsidie in de toekomst

Ondernemerschap binnen de sector is nodig, maar het culturele veld redt het niet zonder subsidie. De culturele keten bestaat uit amateurkunst, kunstvakonderwijs, talentontwikkeling en (inter)nationaal toptalent. Zonder plaatsen voor experiment en ontwikkeling, geen kweekvijver van talent. Zonder talent, geen aansprekende, vernieuwende culturele uitingen. Zonder dit alles, geen top. Het is belangrijk dat Nederland blijft investeren in haar talenten, maar ook in amateurkunst en cultuureducatie.

Investeren in cultuur

Geld zal altijd een rol blijven spelen binnen het culturele veld en er zal altijd een pot met geld nodig zijn om de volledige keten in bloei te houden. Maar de taak om geld te investeren in cultuur is er niet alleen een van de overheid, ook de cultuurliefhebber kan hier verantwoordelijkheid nemen. Onder andere door te betalen voor een film, muziek of een theatervoorstelling. Het is in de huidige maatschappij normaal geworden om films te downloaden en gratis toegang te hebben tot miljoenen nummers. De hele wereld kijkt vreemd op als ze horen dat ze het nieuwe album van Adele moeten kopen om te kunnen beluisteren. Een andere mogelijkheid om financieel te ondersteunen is via crowdfunding. Je kunt mede mogelijkmaker worden van een documentaire, een boek of een CD.

Kortom, we zijn allemaal verantwoordelijk voor een bloeiend cultureel veld in Nederland. Laten we deze verantwoordelijkheid samen nemen.